MiljøRenvation
Pap & Papir

Sorteringsvejledning

Pap & Papir


Pap og Papir skal sorteres for sig selv, pappet kan samles i mindre og større portioner
alt afhængig hvordan jeres affaldsløsning er.

Det skal dog pointeres at vi ikke anser
pap som værende affald, da det er et produkt der i stor stil bliver genanvendt.

Hvad må komme i Pap & Papir: 

  • Bølgepap
  • Papkasser
  • Kartonkasser
  • Emballagekarton
  • Affaldet må godt indeholde en lille mængde tape, clips og mærkater.

Hvad må komme ikke komme i Pap & Papir: 

  • Vådt pap
  • Pap med madrester eller maling
  • Pap belagt med plast, heriblandt mælkekartoner.
  • Flamingo.