MiljøRenvation
Jern & Metal

Sorteringsvejledning

Jern & Metal


Jern og Metalaffald er "affald" som egentlig genanvendes over flere gange. Årsagen til at man vælger at genanvende Jern og Metal, er at sætte en øget fokus på miljø og genanvendelighed i samfundet.

Det behøves ikke at blive sorteret seperat, hvilket gør det nemmere for jer, da I kan komme det i samme container. Metallen og jernet bliver gennemgået på anlægget og herefter sorteret i de rette sektioner.

Hvad må komme i Jern & Metal: 

  • Rent metal
  • konservesdåser
  • Jern og metaldele
  • Tomme transformatorer
  • Tomme tromler

Hvad må ikke komme i Jern & Metal: 

  • Produkter som indeholder miljøfarlige stoffer
  • Skrotbiler
  • Kabler med olie/tjære
  • Kølemøbler
  • Elektronik