MiljøRenvation
Brændbart

Sorteringsvejledning

Brændbart


Brændbart består af generelt ordets betydning. Nemlig
brændbar affald. Man sorterer oftest det genanvendelige affald fra, såsom plastik og pap.

Resten, som kan anvendes som brændbar materiale, kan køres til et forbrændingsanlæg og anvendt til energiudvindelse.

Hvad må komme i brændbart: 

 • Affald der ikke kan genanvendes

 • Affald der kan brænde


 • Glas og Flasker
 • Elektronik
 • Plast
 • Farligt affald

Hvad må ikke komme i brændbart: 

 • Jern og Metal
 • Jord
 • Haveaffald
 • Pap
 • Papir