MiljøRenvation
Affaldstyper & sorteringsvejledning

Affaldstyper

Sådan finder du rundt i affaldstyperne. Vi har også en god sorteringsvejledning. 

Det er godt for miljøet at sortere skraldet, så det kan genanvendes. Men for mange kan det være svært at finde hoved og hale i, hvilken skraldespand affaldet hører hjemme i.

Her får du/I en kort gennemgang af de gængse affaldstyper i dit hjem. Bemærk, at der kan være mindre forskelle afhængigt af, hvilken kommune du bor i.

Brændbart


Brændbart består af generelt ordets betydning. Nemlig
brændbar affald. Man sorterer oftest det genanvendelige affald fra, såsom plastik og pap.

Resten, som kan anvendes som brændbar materiale, kan køres til et forbrændingsanlæg og anvendt til energiudvindelse.


Bioaffald(Madaffald)Bioaffald, er den pæne betegnelse for madaffald. Madaffald er typisk frugt og grønt, brød og ost, papir og kød.

Madaffald spænder vidt, og det er vigtigt at få sorteret maden for sig selv og emballagen i form af plast og pap for sig selv.

Pap & Papir


Pap og Papir skal sorteres for sig selv, pappet kan samles i mindre og større portioner
alt afhængig hvordan jeres affaldsløsning er.

Det skal dog pointeres at vi ikke anser
pap som værende affald, da det er et produkt der i stor stil bliver genanvendt.

Jern & Metal


Jern og Metalaffald er "affald" som egentlig genanvendes over flere gange. Årsagen til at man vælger at genanvende Jern og Metal, er at sætte en øget fokus på miljø og genanvendelighed i samfundet.

Det behøves ikke at blive sorteret seperat, hvilket gør det nemmere for jer, da I kan komme det i samme container. Metallen og jernet bliver gennemgået på anlægget og herefter sorteret i de rette sektioner.

Plast - Hård & Blød


Plast affald dækker både over hård og blødt plast. På den ene side har vi hård plast, som primært bruges til genanvendelse i plastindustrien.
Det kan bruges i mange henseender, eksempelvis ved at lave nye plastikflasker. Det bløde plast skal sorteres for sig selv, da de ikke kan blive genanvendt til noget nyt sammen.
dette fordi at det bløde plast primært bliver brugt til at lave tyndere plastprodukter, eksempelvis affaldssække.

Glas & Flasker


Generelt glas og flasker, indsamles for at holde miljøret rent. Vi går op i
At glas og ruder eksempelvis sorteres for sig selv. Flasker og glas, skal primært sorteres for sig selv, og al øvrig glas
eksempelvis bilbruder skal sorteres for sig selv.